פאי – תוכנית המצוינות של הפקולטה למתמטיקה

פאי – תוכנית המצוינות של הפקולטה למתמטיקה

 

מידע כללי

 • מטרת התוכנית: ללמד סטודנטים מצטיינים מתמטיקה ברמה גבוהה במיוחד, להרחיב את אופקיהם במתמטיקה ובתחומים אחרים של מדע והנדסה, ולטפח בהם רצון להעמיק במתמטיקה ולעסוק במחקר מתמטי.
 • פעילויות מיוחדות בתוכנית: הרצאות העשרה, סמינרים (כולל סמינרי קריאה משותפת), למידת נושאים מתמטיים בשיטת MOORE (באמצעות פתרון תרגילים) ועוד. הסטודנטים בתוכנית ישתתפו בקורס חשיפה למחקר, בסמינר פרוייקטי מחקר ובפרוייקטי קיץ. פעילויות אלה יעסקו הן בנושאים מתמטיים אשר אינם נלמדים בקורסים פקולטיים והן בהעמקה יתרה בנושאים הנלמדים בקורסים הרגילים.
 • בוגרי התוכנית: יקבלו תעודה פקולטית נפרדת מיוחדת המעידה על סיום התוכנית בהצלחה.

קבלה 

הקבלה לתוכנית פתוחה בעיקר לסטודנטים הבאים:

 • סטודנטים הרשומים בפקולטה למתמטיקה כפקולטת אם. הקבלה תהיה פתוחה גם בפני סטודנטים בתוכנית רוטשילד (אך ללא הטבות כספיות).
 • סטודנטים לאחר סיום הסמסטר הראשון ללימודיהם בפקולטה. במקרים חריגים, ועל בסיס מקום פנוי, תישקל קבלה בשלבים  מאוחרים יותר של התואר.
 • סטודנטים חדשים בעלי רקע אקדמי במתמטיקה או ציון גבוה בבחינת הסיווג הטכניונית במתמטיקה.

איתור מועמדים: ועדת התוכנית תאתר באופן עצמאי מועמדים לתוכנית על בסיס ציוניהם בקורסים במתמטיקה (בטכניון או באוניברסיטאות אחרות) ותפנה אליהם ביוזמתה.

קבלה: ההחלטה הסופית על הקבלה לתוכנית תתקבל על בסיס ראיון אישי שיכלול גם שאלות מתמטיות ודיון בפתרונותיהן.

מועד ראיונות קבלה: בחירת המועמדים והראיונות האישיים יתבצעו לאחר סיום מועדי ב’ של הסמסטר הקודם, כשכל ציוני המבחנים עודכנו סופית במערכת.


הטבות 

 • הטבות כספיות:
  • מלגה בגובה שכר לימוד (אשר תשולם בפועל עבור סמסטר חורף ואביב).
  • מלגת מחייה שנתית בגובה 6,000 ש”ח.
  • בין בוגרי התוכנית שימשיכו לתואר מתקדם בפקולטה יחולק פרס – מנת מלגה נוספת לשנת הלימודים הראשונה בתואר מתקדם.
 • הטבות נוספות:
  • יעוץ אישי במהלך לימודי התואר הראשון, הכנה ללימודי תארים מתקדמים, השתלבות בסמינרי מחקר פקולטיים, חילופי סטודנטים, ועוד.
  • מרחב למידה ייעודי בפקולטה.

חובות ותנאי הישארות

 • צבירת נ”ז: מספר הנקודות בקורסים במדעים מדויקים ובהנדסה (*) מתוכנית הלימודים של מסלול הלימודים שהסטודנט משלים בכל סמסטר רגיל (חורף או אביב) צריך להיות לפחות 16. תנאי זה אינו חל על הסמסטר האחרון של לימודי הסטודנט לפני קבלת התואר.
 • ממוצע ציונים: של 90 לפחות בכל סמסטר רגיל בקורסים במתמטיקה, במדעים מדויקים ובהנדסה.
 • השתתפות בכל פעילויות התוכנית:  במקרים מיוחדים (כגון מחלה, הריון, שירות צבאי וכו) יש לבקש מרכז התוכנית אישור היעדרות.
 • התנהגות נאותה: יושר אקדמי, תוך התחייבות לכללים בסיסיים של התנהגות נאותה ומכבדת כלפי הסטודנטים ועובדי הטכניון. עבירות משמעת תהוונה עילה להפסקת ההשתתפות בתוכנית.
 • מעבר פקולטה: סטודנט העובר לפקולטה אחרת אינו יכול להמשיך בתוכנית.

הערה: ניתן לקחת חלק בתוכנית רק במסגרת הסמסטרים הרגילים שנותרו לסיום התואר מרגע הקבלה לתוכנית. חישוב מספר הסמסטרים ייעשה בהתאם לתוכנית הלימודים המומלצת של המסלול ובהתאם למספר הנקודות שהסטודנט צבר על פי התוכנית המומלצת לפני הקבלה לפקולטה.

(*) קיימת חשיבות ללימוד מגוון קורסים מכל הסוגים. התנאים הנ”ל מתייחסים רק להישארות בתוכנית.