תארים מתקדמים

תארים מתקדמים

למידע והרשמה
TECHNION MATH CHATS - שיחות על מחקר מתמטי
הווארד נואר  - גיאומטריה אלגברית (טריילר)
הווארד נואר  - גיאומטריה אלגברית (טריילר)
הווארד נואר - גיאומטריה אלגברית (טריילר)
לירן רותם - גיאומטריה קמורה (טריילר)
לירן רותם - גיאומטריה קמורה (טריילר)
לירן רותם - גיאומטריה קמורה (טריילר)
שי מורן - בעיות מתמטיות הנובעות מתחום מדעי המחשב (טריילר)
שי מורן - בעיות מתמטיות הנובעות מתחום מדעי המחשב (טריילר)
שי מורן - בעיות מתמטיות הנובעות מתחום מדעי המחשב (טריילר)
רון לוי - יסודותיה המתמטיים של למידה עמוקה (טריילר)
רון לוי - יסודותיה המתמטיים של למידה עמוקה (טריילר)
רון לוי - יסודותיה המתמטיים של למידה עמוקה (טריילר)