ספרים בהוצאה פקולטית

ספרים בהוצאה פקולטית

משוואות דיפרנציאליות רגילות – לסטודנטים למתמטיקה

משוואות דיפרנציאליות רגילות – לסטודנטים למתמטיקה

 • אורי אליאש
 • 2023
 • 1
 • רשימות אלה נערכו על פי הרצאות שניתנו בקורס משוואות דיפרנציאליות רגילות לתלמידי הפקולטה למתמטיקה בטכניון במשך שנים רבות. מטרת הרשימות היא לשמש כלי עזר ללמוד עצמי. דוגמאות ותרגילים מנחים פועלים באותה מגמה. החומר המתואר כאן רחב ממה שנלמד בקורס סטנדרטי של סמסטר אחד. נכללו כאן גישות אלטרנטיביות שונות לאותם נושאים, אשר נלמדו במועדים שונים. הקורא יכול לבחור את זו המועדפת עליו.
 • קישור לעמודים ראשונים
מבוא למשוואות דיפרנציאליות רגילות

מבוא למשוואות דיפרנציאליות רגילות

 • אורי אליאש
 • 2015
 • 2
 • רשימות אלה נערכו על פי הרצאות בקורסים אחדים של משוואות דיפרננציאליות רגילות שלימדתי בטכניון לתלמידי פקולטות הנדסיות ומסעיות שונות. מטרת הרשימות היא לשמש כלי עזר ללמוד עצמי. לפיכך ההסברים מפורטים ומוצגים באותו סגנון בו מרצה מדבר בפני כיתה.
 • קישור לעמודים ראשונים
מבוא למשוואות דיפרנציאליות חלקיות – מהדורה רביעית

מבוא למשוואות דיפרנציאליות חלקיות – מהדורה רביעית

 • יהודה פינצ'ובר ויעקב רובינשטיין
 • 2011
 • 4
 • משוואות דיפרנציאליות חלקיות שזורות בכל ענפי המדע וההנדסה. לפיכך מוקדשת כמות עצומה של מחקר עיוני ומעשי לתחום זה. מטרת הספר היא לספק מבוא לתחום.
 • קישור לעמודים ראשונים