main image

המכון ללימודים מתקדמים במתמטיקה (CMS) הוקם בשנת 2001 כחלק משמעותי מהפקולטה למתמטיקה בטכניון.

תפקידו המרכזי של המכון  הוא לקדם מחקר מתמטי בארץ ובעולם. הוא נותן חסות ומארגן פעילויות מחקריות כגון כנסים, הרצאות אורח מיוחדות, בית ספר קיץ וסדנאות.

פעילויות אלו מכסות נושאים מתטיים מגוונים  ומעודדות שיתוף פעולה מחקרי בינלאומי.

למידע נוסף, בקרו באתר בשפה האנגלית