משרות

משרות

חברי סגל, מסלול לקביעות

הפקולטה למתמטיקה מציעה תקן אחד או יותר החל מה-1 באוקטובר 2025.

על הבקשה לכלול:

  1. מכתב אישי
  2. קורות חיים (כולל רשימת פרסומים)
  3. הצהרת מחקר (הישגים ותוכניות)
  4. הצהרת הוראה
  • את הבקשות יש להגיש עד ה-1 בנובמבר 2024, באימייל לכתובת mathapl@technion.ac.il.
  • בקשות שישלחו לאחר המועד הנקוב יידונו רק במקרים חריגים.
  • אימייל לבירורים ושאלות: mathapl@technion.

 ____________________________________________________________________________________________________

משרות נוספות: