לימודי דוקטורט

לימודי דוקטורט

תנאי קבלה

 1. את מועמדותם יכולים להגיש מועמדים בעלי תואר שני מחקרי מהטכניון או ממוסד אקדמי מוכר מהארץ או מחו”ל, אשר ממוצע הציונים שלהם והציון בעבודת התזה אינו נופל מ-80.
 2. מועמדים לתואר ד”ר נדרשים למצוא מנחה לפני הגשת מועמדות ולהגיש שני מכתבי המלצה; אחד מהמנחה לתזה בתואר שני.
 3. מועמדים חיצוניים (לא מלגאים) המעוניינים להתקבל לתואר דוקטור נדרשים להגיש תכנית המאושרת ע”י הועדה לתארים מתקדמים בפקולטה למתמטיקה, בתוכנית יצוין כי המועמד יקדיש לפחות שלושה ימים בשבוע למחקרו בטכניון או מחוצה לו. במקרים רלוונטיים יש לצרף אישור מעסיק/צבא וכד’. כל האמור לעיל בכפוף לאישור הוועדה היחידתית לתארים מתקדמים ובכפוף לאישור ממקום ההעסקה של המועמד.
 4. בוגרי תואר שני מהטכניון (או מוסד אחר באישור מיוחד של דיקן בית הספר) שסיימו בנתיב ללא תזה, המעוניינים להמשיך בלימודים לקראת התואר דר’ בטכניון באותו תחום או בתחום קרוב אליו, יוכלו להגיש מועמדות ללימודים במסגרת “השלמות”. למידע נוסף.

 דרישות לימוד

 1. לימודי הדוקטורט נמשכים בין שלוש לארבע שנים ובדרך כלל מחייבים הקדשת זמן מלא בטכניון. הסטודנטים מקדישים את זמנם בעיקר למחקר, ומשתתפים בסמינרים על נושאים מתקדמים ובקורסים על פי תכנית לימודים אישית.
 2. בתום השנה הראשונה להשתלמותם הם נדרשים להגיש הצעת מחקר (“תיאור תמציתי”) על נושא מחקרם ולעבור את בחינת המועמדות. בבחינה זו עליהם להוכיח את יכולתם לבצע מחקר עצמאי ומקורי בנושא שבחרו.
 3. בשנה האחרונה להשתלמותם על הסטודנטים להציג את עבודתם בסמינר פקולטי, להגיש את החיבור על מחקרם ולעמוד בבחינת הגמר הנערכת בעל-פה.
 4. סטודנטים לתואר דוקטור נדרשים לצבור 10 נקודות לימוד במהלך התואר בקורסים.
 5. הנחיות להגשת תיאור תמציתי: התיאור התמציתי של הצעת המחקר ישמש כבסיס לבחינת המועמדות ויוגש לוועדה באמצעות המנחה, תוך 11 חודשים מתחילת ההשתלמות, בהתאם להנחיות הבאות:
  • שם הנושא יופיע בעברית ובאנגלית.
  • היקף ההצעה כ-25 עמודים
  • תוכן ההצעה
   • סקירה של רקע המחקר (לרבות סקר ספרותי)
   • מטרות המחקר
    הנחיות פקולטיות-ספציפיות נמצאות במזכירות היחידה
  • התיאור התמציתי יוגש לבית הספר חתום על ידי המנחה ומרכז הוועדה היחידתית לתארים מתקדמים בצירוף  “טופס אישור נושא מחקר לקראת התואר דוקטור” לאחר: