גביש, ניר

גביש, ניר

גביש, ניר

ניר גביש

פרופסור חבר

מתמטיקה שימושית, מודלים של התפשטות מגפות, מודלים של שדה פאזה, משוואת שרדינגר לא לינארית, תורת המכרזים