פוסט דוקטורט

פוסט דוקטורט

מספר מלגות  פוסט-דוקטורט מוצעות על ידי הפקולטה למתמטיקה בטכניון בכל שנה אקדמית בכל תחום של מתמטיקה עיונית או שימושית (המשרות אינן כוללות חובת הוראה).

המלגות הן לשנה אקדמית אחת או שנתיים, החל מה-1 באוקטובר, עם אפשרות הארכה בשנה נוספת, בכפוף לאישור.

המלגה תואמת את המשכורות האקדמיות המקומיות, וכוללת החזר הוצאות טיסה. ניתן להגיש בקשות גם לפני סיום הדוקטורט, אך את הדיפלומה יש לקבל לפני תחילת המינוי (ולא מוקדם יותר מ-5 שנים לפני כן).

על בקשות המועמדות לכלול:

  1. ממכתב מקדים
  2. קורות חיים, כולל רשימת פרסומים
  3. הצהרת תחומי עניין ופעילות מחקרית
  4. במכתב המקדים יש לציין חבר סגל אחד או יותר בפקולטה שתחומי העניין המחקריים שלהם קרובים לתחומי העניין של המועמד

______________________________________________________________________________________________________________________

  • את המועמדות והמסמכים הנדרשים  יש להגיש באמצעות אתר MathJobs בכתובת: https://www.mathjobs.org/jobs/list/23708
  • על המועמדים גם לדאוג לצירוף שני מכתבי המלצה ל-MathJobs על ידי הממליצים בלבד (פניות ישירות לפקולטה לא ייחשבו). כל פניה לגבי מצב הבקשה צריכה להישלח ישירות לחבר/י הסגל הנקובים במכתב המקדים.
  • מומלץ להגיש את מסמכי הבקשה עד ה-25 בדצמבר של כל שנה, אך ניתן לשקול גם בקשות מאוחרות יותר, בכפוף לזמינות המלגות הקיימות.