ברכות לזוכים במענקי מחקר ISF ,BSF, BSF-NSF

ברכות לזוכים במענקי מחקר ISF ,BSF, BSF-NSF

ברכות לזוכים במענקי מחקר ISF ,BSF, BSF-NSF
של הקרן הלאומית הישראלית למדע והקרן הלאומית המשותפת לישראל וארה"ב.
קרנות אלה תומכות במחקר בסיסי פורץ דרך בתחומי הדעת השונים.
תכנית BSF-NSF החלה לפעול בשנת 2013 במטרה לעודד שיתופי פעולה מחקריים בין חוקרים ישראלים לחוקרים אמריקאים. מדובר בתכנית יוקרתית למענקים בשורה של תחומי מחקר.
ISF
פרופ' מיכאל אנטוב: "תורת השדה הסימפלקטית היחסית עם סינון, טופולוגיה קונטקטית ודינמיקה"
פרופ' חבר ניר גביש בשיתוף פרופ' חבר כתריאל חגי ממכללת אורט בראודה: "מחלות מידבקות בסביבה עונתית וחיסון אופטימלי"
ד"ר נדב דים: "הפרדה יעילה ויציבה עבור למידה אקויוריאנטית"
ד"ר רון לוי: "אנליזה של למידה עמוקה על גרפים באמצעות תורת הגרפונים"
ד"ר ניר לזרוביץ': "מבנה ומורכבות בחבורות היפרבוליות"
פרופ' חבר חן מאירי: "רוחב מחלקות צמידות ומילים בחבורות אריתמטיות מדרגה גבוהה"
BSF
ד"ר אמיר שגיב: "Floquet Media – a dynamic and spectral approach"
BSF-NSF
ד"ר לירן רותם: "Convexity and symmetry in high dimensions, with applications"