בניית מערכת שעות

בניית מערכת שעות

קיימים ארבעה סוגים של קורסים:

 1. קורסי חובה: השלמת לימודי קורסי החובה היא תנאי הכרחי לקבלת התואר.
 2. קורסי חובה-בחירה: השלמת מספר קורסי חובה-בחירה היא תנאי הכרחי לקבלת התואר, כאשר מספר הקורסים הנדרשים תלוי במסלול הלימוד. לצורך קבלה ללימודים לתואר שני יש להשלים את לימוד כל קורסי החובה-בחירה.
 3. קורסי בחירה: קורסים אלו מקנים נקודות זכות, באמצעותן ניתן להשלים את מכסת נקודות הזכות הנדרש במסלול הלימודים הנבחר.
 4. קורסי מל"ג: קורסי בחירה חופשית בהיקף של לפחות 6 נקודות (3 קורסים)

שיקולים בעת בניית מערכת שעות:

 • מומלץ לא לדחות קורסי חובה.  דחיית קורסי חובה עשויה לעכב את ההרשמה לקורסים הבאים בשל אי-עמידה בדרישות הקדם שלהם, וליצור התנגשויות במערכת השעות והבחינות.
 • סטודנטים המעוניינים להמשיך ללימודי תואר שני, חייבים לסיים את כל הקורסים של תואר ראשון.
 • סטודנטים מצטיינים יכולים במקביל ללימודיהם בסמסטר האחרון בתואר הראשון להתחיל ללמוד תואר שני בהתאם להנחיות בית הספר לתארים מתקדמים.
 • בעת הרכבת המערכת יש לוודא שהיא עומדת בכל תנאי מסלול הלימודים כפי שמופיעים בקטלוג הלימודים.
 • קיימים קורסים בעלי דרישות קדם שמטרתם להבטיח שהסטודנטים הניגשים ללמוד קורס מסוים בעלי ידע מקדים מספק על מנת שיוכלו להשתלב ולהצליח בקורס. לכן, לפני שנרשמים לקורס, כדאי לשים לב לקורסי הקדם הנדרשים.
 • סטודנטים שנכשלו בקורס חובה חייבים לחזור עליו בהקדם האפשרי על מנת שיוכלו להירשם לקורסים מתקדמים יותר בהם קורס החובה מהווה דרישת קדם. במידה ונכשלים בקורס בחירה, כדאי לחשוב אם לחזור עליו או אולי לקחת קורס אחר במקומו.
 • חזרה על קורס במטרה לשפר את הציון תתאפשר עד שני סמסטרים ממועד הציון העובר הראשון.
 • חריגה מתכנית הלימודים – יש לבקש אישור מראש ממרכז לימודי הסמכה. למשל, אם רוצים להירשם לקורס הניתן בפקולטה אחרת.
 • ניתן לבטל ולהירשם לקורסים הומניסטיים עד שבועיים מתחילת סמסטר.