איתי בית הלחמי – זכה במלגת ג'ייקובס

איתי בית הלחמי – זכה במלגת ג'ייקובס

איתי בית הלחמי, סטודנט למגיסטר במסגרת התוכנית הבין יחידתית במתמטיקה שימושית בהנחייתו של פרופ"ח עידו קמינר מהפקולטה להנדסת חשמל ומחשבים זכה במלגת ג'ייקובס המכובדת!
המחקר של איתי, כחלק מצוות מכונת רמנוג'אן (https://www.ramanujanmachine.com/), עוסק בייצור השערות אוטומטי. כלומר, הוא משתמש באלגוריתמים כדי לגלות השערות מתמטיות באופן אוטומטי. איתי מעוניין בשברים משולבים ובאלגוריתמים לפתרון בעיית הקשר בשלמים, כדי למצוא קשרים חדשים עבור קבועים מתמטיים.
איתי, עלה והצלח!