חבר סגל אורח

חבר סגל אורח

מספר משרות פרופסור אורח מוצעות בפקולטה למתמטיקה בטכניון לכל שנת לימודים לתקופה של סמסטר או שנה אקדמית.

  • מלגות האורחים תואמות את המשכורות האקדמיות המקומיות, וכוללת החזרי טיסה ותמיכה חלקית בדיור.
  • על הבקשות לכלול קורות חיים, הצהרת תחומי עניין ופעילות מחקרית.
  • למידע נוסף: http://ldft.huji.ac.il/fellowships-information/technion-fellowships/visiting-professors
  • ניתן להגיש  מועמדות בדוא"ל לדיקן הפקולטה למתמטיקה עד ה-30 בנובמבר של כל שנה:  mathapl@technion.ac.il