הרשמה וקבלה לתואר ראשון

הרשמה וקבלה לתואר ראשון

הקבלה לתואר ראשון, בדרך כלל, מתבצעת על סמך סכם המחושב משקלול ציוני הבגרות עם ציון הבחינה הפסיכומטרית. את הממוצע המשוקלל של ציוני הבגרות והבחינה הפסיכומטרית ניתן לחשב כאן. יחד עם זאת, קיימים אפיקים נוספים לקבלה ללימודים.  להרשמה מקוונת וכל שאלה הנוגעת לקבלה לתואר ניתן להעביר למדור לרישום וקבלה.

פרסי הצטיינות בתואר ראשון: פרסי הצטיינות מוענקים לסטודנטים הרשומים בפקולטה למתמטיקה כפקולטת אם.

פרס סכם: פרס הצטיינות מיוחד למתקבלים לכל אחד ממסלולי הפקולטה, בעלי ציון סכם 90 ומעלה (שאינם שייכים לתוכנית הטכניון למצוינים). הפרס יינתן לאחר סיום בהצלחה של סמסטר לימודים בפקולטה.

פרסים לסטודנטים מצטיינים: פרסים כספיים מקרנות מיוחדות מוענקים לסטודנטים מצטיינים במהלך לימודיהם.