ששון, יגאל

ששון, יגאל

ששון, יגאל

יגאל ששון

פרופסור, מינוי משני

תורת האינפורמציה ,מידות אינפורמציה (קלאסיות ומוכללות) ושימושיהן, אנליזה, ואספקטים הסתברותיים וקומבינטוריים של תורת האינפורמציה