שפירא, אורי

שפירא, אורי

שפירא, אורי

אורי שפירא

פרופסור

דינמיקה הומוגנית, גיאומטריה של מספרים, קירובים דיופנטיים