שליט, אור

שליט, אור

שליט, אור

אור שליט

פרופסור חבר

אנליזה פונקציונלית (בעיקר תורת האופרטורים ואלגבראות של אופרטורים), מרחבים ואלגבראות של פונקציות הולומורפיות