שוחט, חיים (קלוד)

שוחט, חיים (קלוד)

שוחט, חיים (קלוד)

חיים (קלוד) שוחט