שגיב, אמיר

שגיב, אמיר

שגיב, אמיר

אמיר שגיב

מרצה בכיר

מתמטיקה שימושית, מודלים ואלגוריתמים סטוכסטיים, פיזיקה מתמטית, משוואות דיפרנציאליות.