בנד, רם

בנד, רם

בנד, רם

רם בנד

פרופסור חבר

פיזיקה מתמטית, משוואות דיפרנציאליות