רובינשטיין, יעקב

רובינשטיין, יעקב

רובינשטיין, יעקב

יעקב (קובי) רובינשטיין

פרופסור

מתמטיקה שימושית, אופטיקה, מכניקת הרצף