צוויקל, מיכאל

צוויקל, מיכאל

צוויקל, מיכאל

מיכאל צוויקל

מרחב אינטרפולציה, פונקציית מרחב