פנחסי, רום

פנחסי, רום

פנחסי, רום

רום פנחסי

פרופסור

קומבינטוריקה, גיאומטריה דיסקרטית, גיאומטריה חישובית, גרפים טופולוגיים