פינסקי, רוס

פינסקי, רוס

פינסקי, רוס

רוס פינסקי

פרופסור

הסתברות ותהליכים סטוכסטיים, משוואות דיפרנציאליות חלקיות