סון, ג'ק

סון, ג'ק

סון, ג'ק

יעקב (ג'ק) סון

מספרים אלגברים, תורת גלואה הפוכה, חבורות בראוור של שדות