נואר, הווארד

נואר, הווארד

נואר, הווארד

הווארד נואר

גיאומטריה אלגברית

למידע נוסף אודות מחקרו של  הווארד, צפו בסרטון מתוך ה-TECHNION MATH CHATS