דים, נדב

דים, נדב

פיתוח וניתוח תיאורטי של אלגוריתמים עבור בעיות בלמידת מכונה, ראייה ממוחשבת ותחומים קשורים תוך שימוש בכלים מתמטיים מתחומים כמו תורת הקירובים, אופטימיזציה ותורת האינוריאנטים.