נבו, עמוס

נבו, עמוס

נבו, עמוס

עמוס נבו

פרופסור

מערכות דינמיות, תורת לי ותורה ארגודית