נבו, עמוס

נבו, עמוס

נבו, עמוס

עמוס נבו

פרופסור אמריטוס

מערכות דינמיות, תורת לי ותורה ארגודית