ברוך, משה

ברוך, משה

ברוך, משה

משה ברוך

פרופסור, דיקן

הצגות של חבורות לי וחבורות פי-אדיות, תבניות אוטומורפיות ותורת המספרים