גורביץ', מקס

גורביץ', מקס

גורביץ', מקס

מקס גורביץ’

תורת ההצגות, חבורות פי-אדיות, אלגברה קוונטית