לירון, נדב

לירון, נדב

לירון, נדב

נדב לירון

מתמטיקה שימושית, ביודינמיקה של זרימה, ביולוגיה מתמטית, פיזיולוגיה