לוי, רפאל

לוי, רפאל

תורת המטריצות, אלגברה מולטילינארית, אספקטים קומבינטוריים של תורת המטריצות