לוי, רון

לוי, רון

יסודות מתמטיים של למידה עמוקה, גרף של רשתות נוירונים, אנליזה הרמונית יישומית, אנליזת תדרי זמן וגל