יריב, אהוד (אודי)

יריב, אהוד (אודי)

יריב, אהוד (אודי)

אהוד (אודי) יריב

מתמטיקה שימושית, שיטות אסימפטוטיות, מכניקת זורמים ותופעות מעבר