זקס, אברהם

זקס, אברהם

זקס, אברהם

אברהם זקס

מתמטיקה כלכלית, מתמטיקה בתחום הביטוח, תורת המטריצות