וולנסקי, גרשון

וולנסקי, גרשון

וולנסקי, גרשון

גרשון וולנסקי

משוואות דיפרנציאליות חלקיות לינאריות ולא לינאריות, אופטיקה, ראיה, דינמיקה של נוזלים