גור, גלעד

גור, גלעד

גור, גלעד

גלעד גור

פרופסור

היבטים מתמטיים של תקשורת קוונטית, יסודות מכניקת הקוונטים.