גולדברג, משה

גולדברג, משה

גולדברג, משה

משה (מוני) גולדברג

פרופסור אמריטוס

מחזיק הקתדרה למתמטיקה ע"ש רות ושמואל יפה

אנליזה נומרית של מערכות דיפרנציאליות חלקיות מטיפוס היפרבולי ופרבולי, אלגברה לינארית ומולטי-לינארית, מטריצות ואופרטורים, אנליזה פונקציונלית, ואלגבראות מסוגים שונים