בשותי, דאוד

בשותי, דאוד

בשותי, דאוד

דאוד בשותי

אנליזה מרוכבת, סטטיסטיקה מתמטית, העתקות הרמוניות