ברוך, משה – דיקן

ברוך, משה – דיקן

ברוך, משה – דיקן

משה ברוך

פרופסור, דיקן