יורי ברודני

יורי ברודני

יורי ברודני

יורי ברודני

תורת הקירובים, אינטרפולציה של מרחבי נחב, אנליזה של פונקציות רב משתניות