חברי סגל

חברי סגל

חיים אבן זהר

מרצה בכיר
מתמטיקה דיסקרטית      
גיאומטריה סימפלקטית

רם בנד

פרופסור חבר
פיזיקה מתמטית, משוואות דיפרנציאליות

משה ברוך

פרופסור, דיקן
הצגות של חבורות לי וחבורות פי-אדיות, תבניות אוטומורפיות ותורת המספרים

ניר גביש

פרופסור חבר
מתמטיקה שימושית, מודלים של התפשטות מגפות, מודלים של שדה פאזה, משוואת שרדינגר לא לינארית, תורת המכרזים

גלעד גור

פרופסור
היבטים מתמטיים של תקשורת קוונטית, יסודות מכניקת הקוונטים.

מקס גורביץ’

מרצה בכיר
תורת ההצגות, חבורות פי-אדיות, אלגברה קוונטית

אילייה גכטמן

מרצה בכיר
מערכות דינאמיות, גיאומטריה וטופולוגיה, תורת לי ותורה ארגודית

נדב דים

מרצה בכיר
פיתוח וניתוח תיאורטי של אלגוריתמים עבור בעיות בלמידת מכונה, ראייה ממוחשבת ותחומים קשורים תוך שימוש בכלים מתמטיים מתחומים כמו תורת הקירובים, אופטימיזציה ותורת האינוריאנטים.

שי הרן

פרופסור חבר
תורת המספרים
מערכות דינמיות
קומבינטוריקה, תיאוריה של חישוב
מתמטיקה שימושית, שיטות אסימפטוטיות, מכניקת זורמים ותופעות מעבר

רון לוי

מרצה בכיר
יסודות מתמטיים של למידה עמוקה, גרף של רשתות נוירונים, אנליזה הרמונית יישומית, אנליזת תדרי זמן וגל

ניר לזרוביץ'

פרופסור חבר
תורת החבורות הגאומטרית, טופולוגיה במימדים נמוכים

חן מאירי

פרופסור חבר
תורת הקבוצות, קבוצות אריתמטיות

שי מורן

פרופסור חבר
בעיות מתמטוית הנובעות מתחום מדעי המחשב בדגש על בעיות קומבינטוריות וגיאומטריות הקשורות ללמידת מכונה.  
קמירות בגיאומטריה אוקלידית וגיאומטריה רימנית, תופעות במימד גבוה, אי-שוויונים איזופרימטריים וריכוז מידה

רועי משולם

פרופסור
מתמטיקה דיסקרטית

הווארד נואר

מרצה בכיר
גיאומטריה אלגברית

דני נפטין

פרופסור חבר
אלגברה, תורת המספרים, גיאומטריה אריתמטית

ארז נשרים

מרצה בכיר
מערכות דינמיות, תורת לי, תורת המספרים

מיכאל פוליאק

פרופסור, סגן דיקן
תורת הקשרים, טופולוגיה במימד נמוך

יובל פילמוס

פרופסור חבר, מינוי משני
קומבינטוריקה, אנליזה של פונקציות בוליאניות, וסיבוכיות חישובית.

רוס פינסקי

פרופסור
הסתברות ותהליכים סטוכסטיים, משוואות דיפרנציאליות חלקיות

טלי פינסקי

מרצה בכירה
טופולוגיה במימד נמוך ומערכות דינאמיות

רום פנחסי

פרופסור
קומבינטוריקה, גיאומטריה דיסקרטית, גיאומטריה חישובית, גרפים טופולוגיים

אביב צנזור

חבר הוראה בכיר

ניקולס קרופורד

פרופסור חבר
פיזיקה מתמטית, הסתברות, מכניקה סטטיסטית
מתמטיקה שימושית, אופטיקה, מכניקת הרצף

רון רוזנטל

פרופסור חבר
הסתברות, אנליזה, פיזיקה-מתמטית וקומבינטוריקה

לירן רותם

מרצה בכיר
גיאומטריה קמורה, אנליזה פונקציונלית, אי-שוויונים פונקציונלים

אריאל רפפורט

מרצה בכיר
גיאומטריה פרקטלית, תורה ארגודית

מיכה שגיב

פרופסור
תורת קבוצות גיאומטרית, טופולוגיה במימד נמוך

אמיר שגיב

מרצה בכיר
מתמטיקה שימושית, מודלים ואלגוריתמים סטוכסטיים, פיזיקה מתמטית, משוואות דיפרנציאליות.

אור שליט

פרופסור
אנליזה פונקציונלית (בעיקר תורת האופרטורים ואלגבראות של אופרטורים), מרחבים ואלגבראות של פונקציות הולומורפיות

אורי שפירא

פרופסור
דינמיקה הומוגנית, גיאומטריה של מספרים, קירובים דיופנטיים

איתי שפריר

פרופסור
משוואות דיפרנציאליות חלקיות, חשבון וריאציות

יגאל ששון

פרופסור, מינוי משני
תורת האינפורמציה ,מידות אינפורמציה (קלאסיות ומוכללות) ושימושיהן, אנליזה, ואספקטים הסתברותיים וקומבינטוריים של תורת האינפורמציה