אמריטים וחברי סגל בגמלאות

אמריטים וחברי סגל בגמלאות

דב אהרונוב

פרופסור אמריטוס
פונקציות מורכבות

רון אהרוני

פרופסור אמריטוס
קומבינטוריקה סופית ואינסופית

אורי אליאש

פרופסור אמריטוס
משוואות דיפרנציאליות רגילות, מערכות דינאמיות

יואב בנימיני

פרופסור אמריטוס
גיאומטריה ומרחבי בנך, אנליזה פונקציונאלית

יורי ברודני

פרופסור אמריטוס
תורת הקירובים, אינטרפולציה של מרחבי נחב, אנליזה של פונקציות רב משתניות

אברהם (אבי) ברמן

פרופסור אמריטוס
תורת המטריצות, חינוך מתמטי

דאוד בשותי

פרופסור אמריטוס
אנליזה מרוכבת, סטטיסטיקה מתמטית, העתקות הרמוניות

משה (מוני) גולדברג

פרופסור אמריטוס
אנליזה נומרית של מערכות דיפרנציאליות חלקיות מטיפוס היפרבולי ופרבולי, אלגברה לינארית ומולטי-לינארית, מטריצות ואופרטורים, אנליזה פונקציונלית, ואלגבראות מסוגים שונים

רון הולצמן

פרופסור אמריטוס
קומבינטוריקה, תורת המשחקים

דניאל הרשקוביץ

פרופסור אמריטוס
אנליזה של מטריצות, תורת המטריצות הקומבינטורית

גרשון וולנסקי

פרופסור אמריטוס
משוואות דיפרנציאליות חלקיות לינאריות ולא לינאריות, אופטיקה, ראיה, דינמיקה של נוזלים

אברהם זקס

פרופסור אמריטוס
מתמטיקה כלכלית, מתמטיקה בתחום הביטוח, תורת המטריצות

אריה יוהס

חבר סגל בגמלאות
תורת החבורות הקומבינטורית

אלכסנדר יופה

פרופסור אמריטוס
אנליזה לא לינארית, אופטימיזציה

משה כץ

חבר סגל בגמלאות

רפאל לוי

פרופסור אמריטוס
תורת המטריצות, אלגברה מולטילינארית, אספקטים קומבינטוריים של תורת המטריצות

דוד לונדון

פרופסור אמריטוס
אלגברה לינארית, תורת המטריצות, משוואות דיפרנציאליות רגילות

נדב לירון

פרופסור אמריטוס
מתמטיקה שימושית, ביודינמיקה של זרימה, ביולוגיה מתמטית, פיזיולוגיה

ויטלי מאיורוב

חוקר בגמלאות

אדי מאייר-וולף

חבר סגל בגמלאות
תורת המספרים, תהליכים סטוכסטים, אנליזה סטוכסטית

יואב מוריה

פרופסור אמריטוס
טופולוגיה במימד נמוך, תורת החבורות הגיאומטרית

משה מרכוס

פרופסור אמריטוס
משוואות דיפרנציאליות חלקיות, מרחבים פונקציונאליים, אנליזה לא לינארית

עמוס נבו

פרופסור אמריטוס
מערכות דינמיות, תורת לי ותורה ארגודית

איימי נוביק-כהן

פרופסור אמריטה
תחומי מחקר: מתמטיקה שימושית, משוואות לא לינאריות חלקיות

אלכסנדר ניפומניאשצ'י

פרופסור אמריטוס
מתמטיקה שימושית, גלים לא לינארים, תורת יצירת התבניות

ברוך סולל

פרופסור אמריטוס
אלגבראות של אופרטורים, תורת האופרטורים, אנליזה פונקציונלית

יעקב (ג'ק) סון

פרופסור אמריטוס
מספרים אלגברים, תורת גלואה הפוכה, חבורות בראוור של שדות

יהודה פינצ'ובר

פרופסור אמריטוס
משוואות דיפרנציאליות חלקיות

אלן פינקוס

פרופסור אמריטוס
תורת הקירובים

מיכאל צוויקל

פרופסור אמריטוס
מרחב אינטרפולציה, פונקציית מרחב

צבי ציגלר

פרופסור אמריטוס
תורת הקירובים, אי שיוויונים

מאיר קצ'לסקי

פרופסור אמריטוס
גיאומטריה קומבינטורית, קומבינטוריקה, תורת הגרפים, קמירות

שמעון רייך

פרופסור אמריטוס
אנליזה לא לינארית ואופטימיזציה