מלגות ופרסים

מלגות ופרסים

מלגות

התוכנית מעניקה מלגות לסטודנטים לתארים מתקדמים השוהים בטכניון ומקדישים זמנם לעבודת המחקר, ועונים לקריטריונים אקדמיים של הפקולטה להענקת מלגות אלו.

המלגות מוענקות באופן מדורג, על פי הישגים אקדמיים, ומאפשרות לסטודנט להקדיש את מירב זמנו לעבודת המחקר. סכום המנה החודשית משתנה בהתאם לתואר ולשלב המחקרי בו נמצא המשתלם. סטודנט יכול לקבל בין 6-1 מנות מלגה חודשיות לסמסטר מסויים. הפקולטה מעודדת חברי סגל לתת השלמת מלגות לסטודנטים במסלול המחקרי מתוך מענקים במחקרים ממומנים.

תשלום המלגה החודשית הוא בתחילת החודש העוקב לחודש המלגה שאושרה. לדוגמא, המלגה של חודש אוקטובר משולמת ב-1 בנובמבר.

שווי מנת מלגה חודשית החל מחודש אוקטובר 2023

שווי מנת מלגה חודשית החל מחודש אפריל 2023
סוג התואר והשלב המחקרי שווי מנת מלגה בש"ח
מגיסטר לפני נושא מחקר 1,035
מגיסטר אחרי נושא מחקר 1,107
דוקטור לפני בחינת מועמדות 1,317
דוקטור אחרי בחינת מועמדות 1,431

* סכומי המלגות מתעדכנים מעת לעת

מלגת שכר לימוד למלגאים

למקבלי המלגה מוענקת מלגת שכר לימוד (פטור שכר לימוד).
* שווי מלגת שכר הלימוד הוא יחסי למספר מנות המלגה

מלגת שכר לימוד למלגאים
מספר מנות המלגה שווי מלגת שכר לימוד (פטור שכר לימוד)
1 מנת מלגה 25%
2 מנות מלגה 50%
3 מנות מלגה 75%
4 מנות מלגה ומעלה 100%

** פטור באותו יחס חל גם על אגרת השמירה

עבור תקופה בה לא מוענקת מלגה, מחויבים בשכר לימוד בהתאם לנהלים.

מידע נוסף

חיילים בשירות חובה/משרתים בשירות לאומי, רשאים להגיש בקשה למלגת שכר לימוד.

אישורים למקבלי מלגה

בכל מקרה בו תאושר הענקת מלגה ע”י דיקן בית הספר לתארים מתקדמים ישלח מכתב לסטודנט. במכתב יפורטו החודשים בהם אושרה הענקת המלגה, היקף המנות החודשיות שאושרו ועוד.

עבור כל חודש בו תשולם מלגה יופק תלוש מלגה. ניתן לצפות בתלוש המלגה במערכת “חילן נט”.
מלגאים חדשים יקבלו את הסיסמא למערכת “חילן נט” בדוא”ל מיד לאחר תשלום המלגה הראשון.
מלגאים וותיקים אשר נתקלים בקשיים בכניסה למערכת “חילן נט” מתבקשים לפנות בדוא”ל לאגף חשבות.

 הוראה

הפקולטה מעודדת את המשתלמים לתארים מתקדמים, בנוסף לחובותיהם כמשתלמים, לקחת חלק בהוראה של סטודנטים לתואר ראשון ובדיקת תרגילים.  בגין העבודה בהוראה משולם שכר עבודה בהתאם להיקף ההוראה. כדי לא לעכב את לימודיו ואת מחקרו של המשתלם, היקף ההוראה מוגבל על ידי דיקן בית הספר לתארים מתקדמים כמפורט בסעיף שהיית מלגאים בטכניון ותנאי ההרשאה לעבודה במקביל לקבלת מלגה ובעת הצורך להוסיף טופס בקשה לעבודה חריגה (Word).

מידע  בנוגע לשכר הוראה מופיע כאן.

למידע נוסף, ניתן לפנות למרכזת ההוראה של הפקולטה למתמטיקה: mathedu@technion.ac.il

פרסים ומלגות מטעם ביה”ס לתארים מתקדמים

מידי שנה ממליצה הפקולטה על סטודנטים מצטיינים לתארים מתקדמים כמועמדים מטעמה לפרסים ומלגות טכניוניות וחוץ טכניוניות כגון:

פרסים ומלגות מטעם ביה”ס לתארים מתקדמים

שם הקרן/הפרס הנושא
קרן וולף מלגות ומענקי מחקר לסטודנטים לתארים גבוהים על בסיס הצטיינות אקדמית.
קרנות זף, פיין,דניאל מלגות לדוקטורנטים מתחילים המקבלים מלגה.
דיאן וליאונרד שרמן מלגות למגיסטרנטים מילגאים העוסקים במחקר בינתחומי.
קרן צ’רלס קלור מלגות המיועדות למשתלמים מצטיינים לדוקטורט.
קרן אדאמס מלגות לדוקטורנטים מתחילים בתחומי מדעי הטבע והמתימטיקה.
קרן גוטווירט מלגות ומענקים לסטודנטים מצטיינים לדוקטורט ולמגיסטר.
ות”ת מלגות לדוקטורנטים מצטיינים מהמגזר הערבי.
ות”ת – פריפריה מלגות לדוקטורנטים מצטיינים המתגוררים בפריפריה.

הענקת פרסי הצטיינות פקולטיים:

  • פרס ע"ש פרופ' אלישע נתניהו
  • פרס ע”ש פרופ’ ליאור מרקין
  • פרס ע"ש פרופ' חיים חנני
  • פרס הקרן לעידוד המצויינות במתמטיקה