דרישות

דרישות

לימודים לתואר מגיסטר

תנאי קבלה

ממוצע של 87 לפחות בתואר הראשון, המכיל את קורסי החובה בתוכנית הלימודים לתואר ראשון במתמטיקה יישומית בטכניון, או קורסים שקולים להם. בעלי ציון ממוצע שבין 84-87, זכאים להגיש את מועמדותם לדיון בוועדה ללימודים מתקדמים בתכנית הבין יחידתית . סטודנט החייב בהשלמת קורסי החובה יתקבל בדרך כלל במעמד של “סטודנט משלים”. 

דרישות הלימוד
תכנית הלימודים כוללת מספר קורסי חובה (המפורטים מטה), וקורסים נוספים שייבחרו בהתאם לנושא המחקר.

בוגר תואר ראשון תלת-שנתי מחויב ב-34 נקודות לימוד בקורסים, 20 נקודות בתזה ו-2 נקודות בקורס אנגלית.
בוגר תואר ראשון ארבע שנתי מחויב ב-18 נקודות לימוד בקורסים, 20 נקודות בתזה ו-2 נקודות בקורס אנגלית.

תכנית הלימודים של כל משתלם נקבעת ע”י המנחה והוועדה ללימודי מוסמכים.

כל הסטודנטים נדרשים לסכם הנחייה עם חבר סגל ולהגיש הצעת מחקר תוך 11 חודשים מתחילת הלימודים.

במסלול של עבודת גמר, במקום עבודת מחקר, יש להוסיף 8 נקודות לימוד בקורסים.

קורסי חובה למגיסטר:

198014 – נושאים נבחרים במתמטיקה שימושית 5

198000 – שיטות אסימפטוטיות

196013 – אנליזה נומרית

קורס אחד מקבוצת המקצועות בנושא הסתברות וסטטיסטיקה:

106349 – הסתברות מתקדמת
096310 – תהליכים אקראיים ושימושיהם
046201 – מבוא לעיבוד אותות אקראיים
096425 – סדרות עתיות וחיזוי

לימודים לתואר דוקטור

מועמדים לתואר ד”ר נדרשים למצוא מנחה לפני הגשת מועמדות.

בנוסף, על המועמד להגיש לבית הספר ללימודים מתקדמים (לינק לאתר בית הספר לתארים מתקדמים) את המסמכים הבאים:

סריקה של תעודת זהות – עבור כל המועמדים שלא למדו בטכניון או בוגרי הטכניון ששינו את שמם.

גיליון ציונים רשמי (חתום על ידי מוסד הלימודים) ואישור זכאות לתואר או דיפלומה עבור התואר הראשון והשני – עבור כל המועמדים שלא למדו בטכניון וכן בוגרי הטכניון שסיימו לימודיהם לפני 1985. מועמדים שטרם סיימו לימודיהם יעבירו גיליון זמני (חתום), עדכני למועד הגשת המועמדות.

המלצות – כל המועמדים יגישו שתי המלצות אקדמיות, אחת מהן מהמנחה לתזה בתואר השני.

במהלך לימודי הדוקטורט יש לצבור  10 נקודות במקצועות לימוד, ברמה נאותה, שייקבעו בתיאום עם המנחה.

לרשימת הקורסים לתארים מתקדמים בפקולטה למתמטיקה, ניתן להיכנס בקישור הבא: רשימת קורסים