השיטה ההסתברותית בקומבינטוריקה

השיטה ההסתברותית בקומבינטוריקה

השיטה ההסתברותית בקומבינטוריקה

Monday, November 20, 2023
  • Lecturer: רוס פינסקי
  • Location: זום
  • Zoom: Zoom Link
Abstract:
 

יום שני, 20.11, 12:00

 https://technion.zoom.us/j/98872217733

הרצאה כיפית בשקפים שתדגים שיטה קסומה להוכיח תוצאות ספציפיות בקומבינטוריקה

Print to PDF