מכונת רנמוגיאן – גילוי אוטומטי של זהויות לקבועים יסודיים

מכונת רנמוגיאן – גילוי אוטומטי של זהויות לקבועים יסודיים

מכונת רנמוגיאן – גילוי אוטומטי של זהויות לקבועים יסודיים

Wednesday, June 14, 2023
  • Lecturer: פרופ’ ’ עדו קמינר ( טכניון)
  • Organizer: Nir Lazarovich and Ilay Gekhtman
  • Location: באמאדו 232
  • Zoom: Zoom Link
Abstract:

בהרצאה נדבר על ניסיון חדש למצוא זהויות מתמטיות לא ידועות בעזרת מחשב. נראה איך זהויות אלו מובילות היום להוכחות של אי-רציונליות של קבועים מתמטיים  zeta (3), e,  pi  כמו

ולקשרים מפתיעים בין קבועים. נלמד איך כל זה קשור לשברים משולבים פולינומיאלים

Print to PDF