בעיית הקרשים של טרסקי

בעיית הקרשים של טרסקי

בעיית הקרשים של טרסקי

Wednesday, March 20, 2024
  • Lecturer: לירן רותם (טכניון)
  • Organizer: Howard Nuer and Nick Crawford
  • Location: Amado 232
Abstract:
אם יש לנו בור באדמה בצורה (קמורה) כלשהי, ויש לנו אוסף של קרשים ארוכים שרוחבם מטר אחד, כמה קרשים נצטרך בשביל לכסות את הבור? קל לדמיין דרך אחת לכסות את הבור, אבל אולי יש דרכים יעילות יותר? טרסקי שיער בשנת 1932 שהדרך הברורה לכסות את הבור היא גם הדרך היעילה ביותר. השערה זאת נפתרה לבסוף ב-1951 על ידי מתמטיקאי דני בשם באנג.
בהרצאה זו נציג את הפיתרון של באנג שהוא קצר ומפתיע. כמו כן נדבר על גירסא קשה יותר של הבעיה, שנשאלה על ידי באנג ונשארה פתוחה במשך יותר מ-70 שנים עד ימינו.
Print to PDF