תנאי קבלה ודרישות לימוד

תנאי קבלה ודרישות לימוד

תנאי קבלה

 • במסלול זה ניתן להתחיל את הלימודים פעמיים בשנה. בסמסטר חורף ובסמסטר אביב.  לקבלה למסלול, נדרש ציון ממוצע 85 לפחות בתואר הראשון. בעלי ציון ממוצע שבין 80-85, זכאים להגיש את מועמדותם לדיון בוועדה ללימודים מתקדמים בפקולטה למתמטיקה.

 

קורסי השלמה

 • יש להשלים את הקורס 104165 – פונקציות ממשיות וגם שלושה מתוך ששת המקצועות הבאים (או מקצועות מקבילים באוניברסיטאות אחרות) במידה והם לא נלמדו בתואר הראשון:
קורסי השלמה לקראת לימודי תואר שני במתמטיקה עיונית
מספר הקורס שם הקורס
104030 מבוא למשוואות דיפרנציאליות חלקיות
104273 *מבוא לאנליזה פונקציונלית ואנליזת פורייה
104177 גיאומטריה דיפרנציאלית
104144 טופולוגיה
104280 מודולים, חוגים וחבורות
104274 תורת השדות

*או מבוא לאנליזה פונקציונלית 104276

 • קורסי השלמה, במידה וידרשו, יהיו מעבר לנקודות הדרישה לתואר ויש לעבור אותם בממוצע של 80 לפחות.

 

דרישות לימוד

 

 • ניתן לבחור במסלול מחקרי או  במסלול של עבודת גמר.
 • בעלי תואר מוסמך במתמטיקה בתכנית ארבע-שנתית בטכניון צריכים לצבור 38 נקודות: במסלול  המחקרי, יש לצבור 16 נקודות במקצועות לימוד ובסמינרים מתקדמים, 2 נקודות בקורס “אנגלית מורחבת” ו-20 נקודות בעבודת המחקר. במסלול עבודת גמר, יש לצבור 24 נקודות במקצועות לימוד או בסמינרים מתקדמים, 2 נקודות בגין הקורס “אנגלית מורחבת” ו-12 נקודות בעבודת הגמר.
 • בעלי תואר בוגר במתמטיקה בתכנית תלת-שנתית בטכניון או במוסד אחר בעל רמה דומה, צריכים לצבור 57 נקודות: במסלול המחקרי, יש לצבור 35 נקודות במקצועות לימוד או בסמינרים מתקדמים, 20 נקודות בעבודת המחקר ו-2 נקודות בקורס “אנגלית מורחבת”. במסלול  עבודת גמר יש לצבור 43 נקודות במקצועות לימוד או בסמינרים מתקדמים, 12 נקודות בעבודת הגמר ו-2 נקודות בקורס “אנגלית מורחבת”.
 • במשך שלושת הסמסטרים הראשונים לתואר על הסטודנט לבחור שניים מבין שלושת התחומים: אלגברה, גאומטריה-טופולוגיה ואנליזה, וללמוד את המקצועות הנדרשים בתחומים אלה כפי שמופיע להלן.

קורסים באלגברה

106380 – אלגברה מודרנית 1

106381 – אלגברה מודרנית 2

קורסים בגיאומטריה- טופולוגיה

106383 – טופולוגיה אלגברית

106723 – יריעות דיפרנציאביליות

קורסים באנליזה

106942 – אנליזה פונקציונלית

106413 – משוואות דיפרנציאליות חלקיות

 • מי שלמד קורסים אלה, חלקם או כולם, או קורסים מקבילים באוניברסיטאות אחרות, יוכל לבקש בהם הכרה.
 • בעלי תואר ראשון שלא מהפקולטה למתמטיקה בטכניון יחויבו בהשלמות במידת הצורך.
 • רשימת מקצועות הלימוד של כל סטודנט תיקבע בתיאום עם המנחה.

מציאת מנחה

 

 • במסלול המחקרי, יש לסכם הנחיה עם חבר סגל תוך 6 חודשים ולהגיש הצעת מחקר תוך 11 חודשים מתחילת הלימודים. מציאת מנחה מתאים דורשת מחשבה כבר עם תחילת לימודי התואר השני. כדאי ומומלץ להשתתף בסמינרים הפקולטיים השונים, לקחת קורסים בתחומים שיכולים להוות כיוון לתזה וליצור קשר, להכיר ולשוחח עם חברי סגל וסטודנטים וותיקים. ניתן להיעזר בדף  קבוצות המחקר בפקולטה למתמטיקה ובדוגמאות לתזות שנכתבו בפקולטה.

הגשת נושא מחקר

 

מעבר למסלול ישיר לדוקטורט