ברכות חמות למשתלמים המצטיינים של הפקולטה!

ברכות חמות למשתלמים המצטיינים של הפקולטה!

ברכות חמות למשתלמים המצטיינים של הפקולטה!
את מחקריהם נציג כאן בקצרה במספר פוסטים.
מיכאל ברסודסקי – פרס ע״ש פרופ' אלישע נתניהו
דניאל כרמון ומרכוס קרמריס – פרס ע״ש פרופ' חיים חנני
יונתן פימה – פרס ע״ש פרופ' ליאור מרקין
פרס הקרן לעידוד המצוינות במתמטיקה ניתן ל:
קאי ברשד, אולס דוברובסקי, שקד בדר, גלעד סופר, רן קירי וקטרין גולובקוב.
נתחיל ממחקרו של ד"ר מיכאל ברסודסקי שסיים השנה את הדוקטוראט שלו תחת הנחייתו של פרופ' אורי שפירא והמשיך לפוסט דוקטוראט באוניברסיטת אוהיו.
"מחקרי עסק בבעיות התפלגות אחידה במרחבים הומוגניים. בדוקטורט שלי היו שתי תוצאות עיקריות. אחת היא שדרוג של עבודה קודמת של אורי שפירא ושותפיו הנוגעת לבעיה קלאסית בתורת המספרים ותוצאה שניה נוגעת לבעיית התפלגות אחידה ״מודולו אחת״ שמגיעה מתחום הדנימיקה ההומוגנית. חקרתי את הבעיות באמצעות שיטות מגוונות המגיעות מתורה ארגודית, אנליזה הרמונית ומבנים או מינימליים."
למידע נוסף, מוזמנים לבקר באתרו האישי : sites.google.com/view/bmichael