שלבי סיום

שלבי סיום

הרצאה סמינריונית: לקראת סיום המחקר למגיסטר ודוקטורט יש לקיים סמינר המתאר את נושא המחקר ותוצאותיו. כמו כן, יש לקיים סמינר לפני בקשת מעבר למסלול הישיר לדוקטורט בתאום המנחה ומרכזת התארים המתקדמים.

קישור לאתר בית הספר לתארים מתקדמים – מסיימים

הגשת התזה לפני בחינה: חשוב להגיש את החיבור לבית הספר לתארים מתקדמים במועד המצוין בתדפיס  ולכן כדאי להתחיל את התהליך בפקולטה מראש.  יש לקרוא את ההנחיות להגשת חיבור לפני בחינה באתר בית הספר